CENTRUM DORADZTWA

Twoje sprawdzone miejsce w internecie

Koszty porad prawnych sprawiają, że wielu Polaków nie korzysta z możliwości uzyskania pomocy prawnika. Dla bardzo wielu osób jedyną szansą są akcje bezpłatnych porad. Tego typu pomoc organizują rozmaite instytucje publiczne, stowarzyszenia studenckie i samorządy zawodowe prawników.

Szybko

na każdą kieszeń

Pewnie

O nas

E-sprawiedliwość

O nas

Od 2 lat funkcjonuje w Polsce wirtualny sąd. Sąd rozpatruje nadesłane drogą elektroniczną sprawy w trybie upominawczym. Rozwiązanie miało być jedną z recept na przeciągające się postępowania sądowe i wydłużającą się kolejkę osób czekających na sprawiedliwość oraz przynieść znaczne oszczędności finansowe resortowi sprawiedliwości. Wdrażając system przewidywano, że przy 400 tysiącach pozwów rocznie, oszczędności wyniosą około 15 milionów złotych. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest przewidziane dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3, działu V, tytułu VII księgi pierwszej Kodeksu Postępowania Cywilnego. Postępowanie elektroniczne zostało wprowadzone, jako odrębne postępowanie mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których ustalenie stanu faktycznego nie jest skomplikowane i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Zainicjowanie postępowania elektronicznego jest dobrowolne i zależy jedynie od woli powoda. Jeżeli decyduje się na formę tradycyjną, ma oczywiście możliwość wyboru postępowania nakazowego z jednej strony, ale i obowiązek stosowania przepisów dotyczących innych postępowań odrębnych (np. w sprawach gospodarczych) z drugiej strony. Pozew w formie elektronicznej składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Poszczególne kroki zmierzające do założenia konta zostały opisane na wstępie. Pozew jest wypełniany on-line na bazie formularza. Wypełnienie go jest stosunkowo proste, bowiem formularz wymusza wypełnienie określonych rubryk. Istotną kwestią w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym jest jego wdrażanie bez względu na wartość przedmiotu sporu. Pomimo tego, że sprawy są rozpatrywane przez sąd rejonowy, to roszczenia nie są limitowane. Właściwy w takich postępowaniach jest zawsze Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XVI Cywilny. Należy pamiętać, że wniesienie elektronicznego pozwu wymusza taką formę procesową. Pismo wniesione w inny sposób nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych. Elektroniczny sąd jest dość skuteczną pomocą w ochronie przed nieuczciwymi kontrahentami. Wspomaga skuteczną windykację. Polska jest czwartym krajem europejskim, po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Czechach, który wprowadził taką formę postępowania sądowego.

Informacje personalne


Już wkrótce

Trochę liczb

4321

Kubki Kawy

38

Pracownicy

279

Projekty

429

Klienci

Wszystko ok, sprawdzona firma. Polecamy wraz z współpracownikami :)

Andrzej

Web Developer
Jesteśmy bardzo zadowoleni z Centrum Doradztwa i mozemy je z czystym sumieniem polecić każdemu.

Merry

Project Manager
Doskonałe usługi doradztwa. Kompleksowa obsługa, kontakt. Wszystko super :)

Michaił Białkov

CEO

Kontakt

Skontaktuj się z nami